Informácia o zmene Sadzobníka poplatkov

| 31.10.2018

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 31.12.2018 sa menia:

Sadzobník poplatkov je vám k dispozícii v obchodných priestoroch a na webovej stránke banky

V prípade, že nebudete so zmenou vyššie uvedených podmienok súhlasiť, máte právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť zmluvný vzťah s bankou.

S úctou
Tatra banka

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/informacia-zmene-sadzobnika-poplatkov-1/