Informácia o zmene Sadzobníka poplatkov

| 09.11.2017

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 13. 01. 2018 sa menia:
- Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s., časť poplatky za služby pre fyzické osoby 
- Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s., časť poplatky za služby pre právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateľov 

Sadzobník poplatkov je Vám k dispozícii v obchodných priestoroch a na webovej stránke banky.
V prípade, že nebudete so zmenou vyššie uvedených podmienok súhlasiť, máte právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť zmluvný vzťah s bankou.

S úctou
Tatra banka, a.s.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/informacia-zmene-sadzobnika-poplatkov/