Informácia o zmene Všeobecných obchodných podmienok

| 09.11.2017

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať o zmenených Všeobecných obchodných podmienkach Tatra banky, a.s. (ďalej "VOP"), ktoré nadobudnú účinnosť dňa 13.01.2018.
Úplné znenie VOP je Vám k dispozícii v obchodných priestoroch a na webovej stránke banky.

S úctou
Tatra banka, a.s.

Podobné správy

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Ekonomické analýzy

Mesačník: December 2012
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/informacia-zmene-vseobecnych-obchodnych-podmienok-2/