Inovácia pre študentov očami študentov

| 10.02.2016

O študentoch bez študentov? V Tatra banke určite nie. V rámci snahy priblížiť sa práve mladej generácii našich klientov sme ich poverili neľahkou úlohou - nájsť novú inováciu šitú na mieru stredoškolákom.

„Podľa prieskumu bankového trhu, ktorý bol zrealizovaný pre Tatra banku, má viac ako 80% študentov pozitívny vzťah k inováciám. Dokonca až 42% študentov môžeme radiť medzi tzv. „Innovation leaders“. Používanie bankových inovácií je však u študentov vo všeobecnosti nízke. Obzvlášť v skupine mladších študentov – stredoškolákov.“ – práve tak znel úvod zadania pre aktívnych študentov, ktorí sa rozhodli popasovať s touto neľahkou úlohou.

"Práce väčšiny zapojených riešiteľov boli na vysokej úrovni a rozhodnúť sa pre najlepšieho / najlepších nebolo vôbec jednoduché. Najviac oceňujem, že takmer všetci riešitelia si spravili vlastné prieskumy vo svojom okolí a na zber dát použili rôzne metódy (najčastejšie krátky online prieskum medzi priateľmi a spolužiakmi). Práve tým nám ukázali, že k tomu pristúpili zodpovedne a na profesionálnej úrovni, lebo len cez hĺbkové poznanie klienta môžeme priniesť riešenie, ktoré zodpovedá jeho potrebám.", hovorí  Naďa Palušová, hlavná zadávateľka výzvy.

V piatok 05.02. sa šiesti najlepší riešitelia zišli v priesotorch Tatra banky, aby svoje nápady osobne predstavili porotcom.  Rozhodovanie bolo náročné, všetci účastníci boli skutočne výborne pripravení a ich prezentačné zručnosti vysoko ocenili všetci porotcovia.

„Bola to perfektná akcia, ktorá pomohla rozvinúť naše prezentačné zručnosti. Som veľmi rada, že Tatra banka zapája študentov do rôznych projektov, vďaka ktorým sa môžu zdokonaľovať. Len tak ďalej! :)“, hovorí Maťka Miháľová, študentka STU v Bratislave.

„Utvrdilo ma to v presvedčení, že Tatra banka je bankou inovácií, ktoré sú hlboko zakorenené vo firemnej kultúre. Taktiež, že Tatra banka má ambíciu ísť stále vpred a nebáť sa skúšať nové veci: " Slovenský Apple v bankovníctve."“, Dávid Mantič, študent Technickej univerzity v Košiciach.

Víťazom sa nakoniec stal Denis Kovačovský, študent Ekonomickej univerzity v Bratislave.

A aká je teda víťazná inovácia? To bohužiaľ zatiaľ nemôžeme prezradiť, ale výsledok na seba určite nenechá dlho čakať ...  

Prekvapenie na záver

Čerešničkou na záver podujatia bolo milé prekavepnie pre štyroch účastníkov. Tí sa (ne)prekvapivo zišli práve v tento deň na vyhodnotení našej poslednej výzvy za rok 2015. Práve Martina Miháľová, Dávid Mantič, Patrick Hrdý a Peter Sagan boli totiž vyhodnotení ako naši najaktívnejší „challengesti“.  Od roku 2014, kedy sme publikovali prvú výzvu, každý z nich vyriešil aspoň tri rôzne challenges. Ako špeciálnu odmenu tak každý získal Darčekovú kartu od Tatra banky a tiež hodinový koučing s vybraným zástupcom banky. Tých si naši najaktívnejší študenti práve sami vyberajú.

Byť aktívny sa oplatí. V Tatra banke určite ;)

Inovácia pre študentov očami študentov

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/inovacia-studentov-ocami-studentov/