Investujte do spoločensky zodpovedných firiem

| 01.10.2010

Tatra banka vám ako prvá banka na Slovensku prináša prostredníctvom Spoločensky zodpovedného fonduTB možnosť zaujímavo zhodnotiť svoje investície a zároveň investovať do firiem, ktoré spĺňajú prísne kritériá spoločenskej zodpovednosti. Fond v sebe spája niekoľko nových riešení:

 

Investuje zodpovedne
Pri tvorbe portfólia fondu vylúčime z celkovej ponuky firmy podnikajúce v sektoroch, ktoré sú v rozpore so spoločenskou zodpovednosťou (alkohol, tabak, zbrane...)

 

Chráni výnosy
Každý 1 %-ný nárast od počiatočnej hodnoty fondu uzamkneme. Pri poklese hodnoty akciovej zložky tak bude mať investor zaistenú najvyššiu uzamknutú hodnotu fondu.


Zaisťuje investíciu
Fond zaisťuje najvyššiu uzamknutú hodnotu tak, aby v nepriaznivom období doba návratu na 
túto úroveň nepresiahla 5 rokov.

 

Obmedzuje extrémne poklesy
Stratégia fondu sleduje, aby dočasný pokles od uzamknutej hodnoty nepresiahol 10 %.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/investujte-do-spolocensky-zodpovednych-firiem/