Mladé rakúske bankové talenty stážovali v Tatra banke

| 21.06.2011

Rakúske bankové talenty prišli na celodennú stáž do Tatra banky, aby sa učili o slovenskom bankovom prostredí.

Za jeden deň stihli vidieť naozaj veľa. Navštívili tréningovú a retailovú pobočku, vypočuli si od našich odborníkov o fungovaní korporátneho bankovníctva a projektového financovania na Slovensku.

Bohatý program zakončili návštevou pobočky Privátneho bankovníctva na Gorkého ulici v Bratislave, ktorý dodal záveru príchuť exkluzivity.

Stážistov z Raiffeisenlandesbank nadchla možnosť nahliadnuť do praktík Tatra banky a dlhoročných skúseností našich prezentujúcich zamestnancov. Odniesli si vzácne poznatky zo slovenskej bankovej praxe.

Všetkým zamestnancom zapojeným do stáže ďakujeme!

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/mlade-rakuske-bankove-talenty-stazovali-tatra-banke/