Nové obchodné podmienky balíkov služieb Tatra banky, a.s., pre fyzické osoby-podnikateľov a právnické osoby k bežným účtom v mene EUR

| 31.10.2018

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať o zmenených Obchodných podmienkach Tatra banky, a.s., pre fyzické osoby-podnikateľov a právnické osoby k bežným účtom v mene EUR (ďalej "OP"), ktoré nadobudnú účinnosť dňa 31.12.2018.

Úplné znenie OP je vám k dispozícii v obchodných priestoroch a na webovej stránke banky.

S úctou
Tatra banka

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/nove-obchodne-podmienky-balikov-sluzieb-tatra-banky-fyzicke-osoby-podnikatelov-pravnicke-osoby-k-beznym-uctom-m/