1. Novinky a oznamy
  2. /
  3. Nové obchodné podmienky pre medzinárodné platobné karty

Nové obchodné podmienky pre medzinárodné platobné karty

| 29.06.2020

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1 .9. 2020 sa menia:

Úplné znenie obchodných podmienok  je vám k dispozícii v obchodných priestoroch a na webovej stránke banky.

V prípade, že nebudete so zmenou vyššie uvedených podmienok súhlasiť, máte právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť zmluvný vzťah s bankou. Ak banke nedoručíte písomnú výpoveď najneskôr do 31. 8. 2020, dňom účinnosti zmeny začnú platiť zmenené zmluvné podmienky tak, ako ich navrhla banka.

S úctou
Tatra banka

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/nove-obchodne-podmienky-medzinarodne-platobne-karty-1/