Nové obchodné podmienky pre medzinárodné platobné karty

| 31.10.2018

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 31.12.2018 sa menia:

Úplné znenie obchodných podmienok  je vám k dispozícii v obchodných priestoroch a na webovej stránke banky.

S úctou
Tatra banka

Podobné správy

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Ekonomické analýzy

Mesačník: December 2012
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/nove-obchodne-podmienky-medzinarodne-platobne-karty/