Nové obchodné podmienky pre termínované vkladové účty.

| 15.06.2016

Vážení klienti,

dňa 01.07.2016 nadobudnú účinnosť nové Obchodné podmienky Tatra banky, a.s., pre termínované vkladové účty. Uvedený dokument je vám na vyžiadanie k dispozícii v obchodných priestoroch banky alebo na www.tatrabanka.sk

S úctou

Tatra banka, a. s.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/nove-obchodne-podmienky-terminovane-vkladove-ucty/