Nové obchodné podmienky

| 11.07.2019

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 13.09.2019 sa menia:

Úplné znenie obchodných podmienok je vám k dispozícii v obchodných priestoroch a na webovej stránke banky.

S úctou,

Tatra banka

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/nove-obchodne-podmienky/