Nový Sadzobník poplatkov

| 31.01.2012

Radi by sme Vás informovali, že dňa 31. 3. 2012 nadobudne účinnosť nový sadzobník poplatkov Tatra banky, a. s.

 

Sadzobník poplatkov

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/novy-sadzobnik-poplatkov-1/