Nový Sadzobník poplatkov

31.03.2011

Vážení klienti,

 

radi by sme vás informovali, že dňa 31. 5. 2011 nadobudne účinnosť nový sadzobník poplatkov Tatra banky, a. s.

 

Vyššie uvedený dokument vám je na vyžiadanie k dispozícií v obchodných priestoroch a tiež tu.

 

S úctou
Tatra banka

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/novy-sadzobnik-poplatkov/