Nový Sadzobník poplatkov

| 31.03.2011

Vážení klienti,

 

radi by sme vás informovali, že dňa 31. 5. 2011 nadobudne účinnosť nový sadzobník poplatkov Tatra banky, a. s.

 

Vyššie uvedený dokument vám je na vyžiadanie k dispozícií v obchodných priestoroch a tiež tu.

 

S úctou
Tatra banka

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/novy-sadzobnik-poplatkov/