Nudné prednášky sú minulosťou ...

| 01.07.2016

Project-based learning, čiže vzdelávanie prostredníctvom projektov z praxe, už nie je len hudbou budúcnosti, pomaly si razí cestu do slovenského vzdelávania. Práve vďaka tomuto konceptu mali študenti Národohospodárskej a Obchodnej fakulty túto jar možnosť okúsiť, aké je to pracovať v korporátnom bankovníctve.
 
Pod vedením našich manažérov z oblasti korporátneho bankovníctva mali študenti za úlohu pripraviť komplexnú analýzu klienta, vybranej spoločnosti spolu s pohľadom na projektové financovanie.
 
Študenti sa museli popasovať s novými termínmi, množstvom dát a informácií a to všetko prácou na konkrétnom zadaní, ktorým ich sprevádzali odborníci z praxe a vyučujúci profesor. Napriek tomu, že väčšina účastníkov už mala za sebou prvé pracovné skúsenosti z bánk či poisťovní, projekt mnohým otvoril oči a ukázal ako to vyzerá v praxi. Ich úsilie prinieslo ovocie. Záverečné prezentácie skutočne prekvapili svojou prepracovanosťou. Študenti tak získali nielen cennú spätnú väzbu na svoju prácu a možnosť ukázať, čo v nich je, ale aj svoje budúce zamestnanie. Väčšina zúčastnených nastupuje v Tatra banke.
 
A čo na projekt hovoria samotní študenti?

Aké boli vaše očakávania od projektu? A ako by ste ich zhodnotili spätne?

„Očakával som hlavne praktické skúsenosti, ktoré v aktuálnom štúdijnom systéme chýbajú.“, hovorí Dušan, ktorý vďaka projektu hneď po skončení školy nastúpil na plný úväzok na pozíciu Poradca v Retailovej sieti.

Mojím očakávaním od projektu Bankademy bola možnosť stretnúť sa zo zamestnancami banky z rozličných oddelení, získať nové vedomosti a skúsenosti. Ak spätne zhodnotím moje očakávania projektu, všetky boli naplnené a aj nad rámec., pridáva študent Andrej, ktorý 01.10. nastúpi do Corporate&Private Trainee Programu. 

Kde vidíte najsilnejšiu stránku takejto formy vzdelávania z pohľadu študenta?
„Išlo o kontakt s praxou a spätnú väzbu a následnú ďalšiu spoluprácu, ktorá týždeň čo týždeň prinášala hlbšie poznatky a rozsiahle skúsenosti z korporátneho bankovníctva.“, hovorí Dušan.

„Silnou stránkou bol samozrejme aj mentoring koučov, u ktorých najviac oceňujem ich prístup a formu výučby, ktorá prebiehala vždy viac formou diskusie a brainstormingu ako formou výkladu.“, dopĺňa Andrej.


Čo najprínosnejšie si z projektu odnášate?
„Najprínosnejšou vecou, ktorú si odnášam z projektu, je možnosť dodatočnej spolupráce vo forme stáže v banke, ako aj spoznanie množstva nových ľudí.“, uzatvára Andrej.


Na zhodnotenie projektu z pohľadu banky sme sa opýtali jednej z jeho kľúčových postáv, vedúcej Oddelenia firemných klientov, ktorá stála pri  jeho zrode od úplného začiatku.


V čom spočíval projekt? Aké boli Tvoje očakávania od projektu so študentmi? A ako by si ich zhodnotila spätne?

Tatra banka je dlhodobo známa tým, že podporuje mladé talenty a svojich budúcich zamestnancov si aktívne hľadá už v študentských radoch. Veľa manažérov a úspešných ľudí, s ktorými denne spolupracujem, si vybralo prácu v Tatra banke ešte počas štúdia na vysokej škole a vďaka možnostiam na kariérny a profesný rast sa stala aj ich jediným zamestnávateľom.

Keďže študenti sa do projektu prihlásili dobrovoľne, predpokladala som, že sa bude jednať o ambicióznych mladých ľudí.  Moje očakávania sa naozaj naplnili, pracovali sme s veľmi šikovnými študentami, ktorí sa nebáli pýtať sa, snažili sa porozumieť problematike, aktívne prichádzali s možnými riešeniami.

Teší ma, že týchto talentovaných ľudí v krátkom čase po ukončení štúdia stretávam na chodbe banky ako našich nových kolegov a ďalších stretnem aj na jeseň v Trainee programe.


Viac o projekte sa dočítate aj na: http://www.obchodnafakulta.sk/infoservis/tlacove-spravy/1636-bankademy-2016

Nudné prednášky sú minulosťou

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/nudne-prednasky-su-minulostou/