Obchodné podmienky k elektronickému bankovníctvu

| 29.11.2013

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 1. 2. 2014 nadobudnú účinnosť nové Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. k elektronickému bankovníctvu, ktoré nahradia súčasné platné dokumenty.

Viac

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/obchodne-podmienky-k-elektronickemu-bankovnictvu/