Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre medzinárodné debetné platobné karty

| 14.08.2013

Dňa 15. 08. 2013 nadobudnú účinnosť nové Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre medzinárodné debetné platobné karty.

Zistiť viac

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/obchodne-podmienky-tatra-banky-medzinarodne-debetne-platobne-karty/