Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre medzinárodné debetné platobné karty

14.08.2013

Dňa 15. 08. 2013 nadobudnú účinnosť nové Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre medzinárodné debetné platobné karty.

Zistiť viac

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/obchodne-podmienky-tatra-banky-medzinarodne-debetne-platobne-karty/