Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre medzinárodné debetné platobné karty

| 14.08.2013

Dňa 15. 08. 2013 nadobudnú účinnosť nové Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre medzinárodné debetné platobné karty.

Zistiť viac

Podobné správy

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Ekonomické analýzy

Mesačník: December 2012
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/obchodne-podmienky-tatra-banky-medzinarodne-debetne-platobne-karty/