Oznámenie podľa Zákona o ochrane vkladov

| 01.01.2013

V zmysle Zákona o ochrane vkladov majú obchodné spoločnosti chránené vklady iba v prípade, ak písomne oznámia banke, že nemusia mať účtovnú závierku overenú audítorom a to do 15 dní po uplynutí účtovného obdobia. Pokiaľ doručíte banke oznámenie po tejto lehote, je vklad v banke chránený od prvého dňa kalendárneho štvrťroku nasledujúceho po dni doručenia oznámenia.

Oznámenie je potrebné doručiť do ktorejkoľvek pobočky Tatra banky.

Vzor oznámenia podľa Zákona o ochrane vkladov [PDF, 24,8 kB]

Bližšie informácie o ochrane vkladov [PDF, 56,5 kB] 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/oznamenie-podla-zakona-ochrane-vkladov-4/