Plánovaná údržba bankomatov

| 17.11.2011

Dovoľujeme si vás informovať o plánovanej údržbe bankomatov Tatra banky, ktorá sa uskutoční dňa 20.11.2011 v čase od 03:00 do 05:00 a dňa 21.11.2011 v čase od 03:00 do 05:00.

Podobné správy

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Ekonomické analýzy

Mesačník: December 2012
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/planovana-udrzba-bankomatov-3/