Plánovaná údržba

| 15.10.2020

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať o plánovanej údržbe kartového systému Tatra banky, ktorá sa uskutoční dňa 17.10.2020 v čase od 00:00 hod. do 00:30 hod. v trvaní 30 min. a dňa 19.10.2020 v čase od 00:00 hod. do 00:30 hod. v trvaní 30 min.

V uvedenom čase nebude možné použiť platobné karty Tatra banky v bankomatoch a u obchodníkov na území Slovenskej republiky a v zahraničí.

Za spôsobený diskomfort sa vopred ospravedlňujeme.

Ďakujeme za pochopenie.

S úctou
Tatra banka

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/planovana-udrzba-kartoveho-systemu-68/