Podporíme viac umeleckej tvorby

| 01.06.2012

Nadácia Tatra banky prináša nový grantový program na podporu tvorby študentov vysokých škôl s umeleckým zameraním.

Grantový program Viac umenia je prvý grantový program na podporu umeleckej tvorby v oblastiach, ktoré oceňujeme  aj Cenou Nadácie Tatra banky za umenie.
Podporíme aktívne skupiny študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť umelecké dielo. Prostredníctvom renomovaných umelcov a skúsených pedagógov sa s tvorivým procesom zoznamujú aj budúci umelci z radov študentov.

Termín na prihlásenie projektov je 28. september 2012.
Plánovaná výška grantu je 40 000 eur.
Maximálna výška podpory na jeden projekt je 5 000 eur.

Kritériá grantu

Formulár grantu

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/podporime-viac-umeleckej-tvorby/