Podvodné konanie na sieti Facebook

| 11.10.2018

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás upozorniť, že sme zaznamenali podvodné konanie na sociálnej sieti Facebook, ktorého cieľom je získať vaše citlivé bankové informácie.

V prvom prípade odosielateľ oslovuje užívateľov sociálnej siete s ponukou „jednoduchej práce pre Tatra banku“.
V druhom prípade odosielateľ ponúka možnosť výhry alebo účasť v cestovateľskej aktivite, ak užívateľ sociálnej siete pošle určitú sumu peňazí.

V oboch prípadoch ide o podvodnú komunikáciu, ktorej cieľom je získať vaše finančné prostriedky a citlivé bankové informácie.
Preto na ponuky neodpovedajte, neklikajte na linky, nevypĺňajte dotazníky ani neposielajte prihlasovacie, či iné osobné a bankové údaje (rodné číslo, údaje z platobnej karty, PID, heslo do Internet bankingu atď.).

Upozorňujeme, že Tatra banka od svojich klientov touto formou nikdy nežiada informácie k účtu, platobným kartám alebo prístupy do Internet bankingu. To sa týka tak sociálnych sietí, ako aj e-mailovej alebo telefonickej komunikácie. Elektronické bankovníctvo je bezpečné, avšak je potrebné sa doň vždy prihlasovať cez oficiálnu stránku Tatra banky.

V prípade, že ste údaje požadované v podvodnej komunikácii vyplnili, odporúčame vám v záujme bezpečnosti obratom kontaktovať call centrum DIALOG Live.

Bližšie informácie ako chrániť svoje údaje nájdete na stránke https://moja.tatrabanka.sk/ v záložke Bezpečnosť.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/podvodne-konanie-sieti-facebook/