Prednášky na fakulte v Košiciach

| 28.10.2010

Aj v tomto semestri pokračujeme v spolupráci s vysokými školami a prinášame Vám prednášky našich odborníkov na vybrané odborné témy z praxe.

Tentokrát zavítame aj medzi študentov programu Honoris na Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach Ekonomickej univerzity Bratislava.

Témy a termíny prednášok:

  • Trade finance - 5.11.
  • Úverový proces v banke - 12.11.
  • Hypotekárne úvery - 19.11.
  • Risk management - 3.12.
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/prednasky-fakulte-kosiciach/