Presťahovanie pobočky do komplexu Centrál

| 01.10.2012

Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 18.  10.  2012 sme presťahovali pobočku Tatra banky z adresy Miletičova 42 v Bratislave do komplexu Centrál, na Metodovej 6 v Bratislave, ktorá vám je k dispozícii:

pondelok - piatok: 10.00 - 19.00
sobota: 10.00 - 19.00

S úctou
Tatra banka

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/prestahovanie-pobocky-do-komplexu-central/