Súkromná dodatková kreditná karta teraz úplne bez poplatku

| 01.09.2010

Vážení klienti,

v období od 1. 9. do 31. 12. 2010 vám prinášame možnosť získať súkromnú dodatkovú kreditnú kartu bez mesačných poplatkov. Zľava vo výške 100 % z mesačného poplatku, ktorá sa vzťahuje na novovydané súkromné dodatkové kreditné karty VISA štandard, VISA zlatá, VISA PlatinumMasterCard MercedesCard, platí počas celej doby používania karty, teda aj po jej obnove.

Vďaka unikátnemu Programu odmeňovaniaTB môžete využívať aj hlavnú kreditnú kartu úplne bez poplatkov. V prípade, že dosiahnete minimálne bankou stanovený objem bezhotovostných platieb uskutočnených prostredníctvom hlavnej a všetkých dodatkových kariet vydaných k jednému kartovému účtu, v deň zúčtovania mesačného poplatku za hlavnú kartu vám uhradený poplatok obratom vrátime. Objem zúčtovaných bezhotovostných platieb sa napočítava od 1. dňa po zaúčtovaní mesačného poplatku do dňa zúčtovania nasledujúceho poplatku vrátane.

Stačí, ak v uvedenom termíne navštívite ktorúkoľvek pobočku Tatra banky a požiadate o vydanie dodatkovej karty k vašej hlavnej súkromnej kreditnej karte. Bližšie informácie získate aj prostredníctvom kontaktného centra DIALOG Live.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/sukromna-dodatkova-kreditna-karta-teraz-uplne-bez-poplatku/