Tatra banka pre Google Glass

| 03.04.2014

Tatra banka ako prvá banka na Slovensku ponúka svojim klientom a technologickým nadšencom možnosť vyskúšať si banku v Google Glass. Okuliare fungujú buď po kliku na touchpad na ich pravej strane alebo po zadaní rôznych hlasových pokynov, pričom klienti môžu vďaka tejto inovácii vyskúšať a zažiť nasledujúce služby:

  • Lokalizácia bankomatov (hlasový pokyn "Find ATMs") - aplikácia nájde a umožní navigáciu k najbližším bankomatom Tatra banky, bankomaty sú zobrazené aj prostredníctvom tzv. Rozšírenej reality - Augmented reality (aplikácia ukáže bankomaty v okolí, je potrebné len otáčať hlavou a bankomaty sa zobrazujú v správnom smere).
  • Lokalizácia pobočiek (hlasový pokyn "Find branches") - aplikácia nájde a umožní navigáciu k najbližším pobočkám Tatra banky, pobočky sú zobrazené aj prostredníctvom Augmented reality
  • Spojenie s kontaktným centrom (hlasový pokyn "Call DIALOG Live") - uskutočnenie hovoru na kontaktné centrum DIALOG Live. Vďaka tomu, že okuliare su handsfree ako aj vďaka overeniu hlasom, táto služba maximálne zvyšuje komfort klienta.
  • Prezentácia inovácií Tatra banky (hlasový pokyn "Show me innovations") - aplikácia spustí videoprezentáciu z YouTube s inováciami banky.

Očakáva sa, že prvé Google Glass budú komerčne dostupné pre trh v priebehu leta tohto roka.

Tatra banka priniesla aplikáciu v spolupráci s českou spoločnosťou Inmite.

Tatra banka pre Google Glass

 

Upozornenie: Momentálne nie je možné sťahovať aplikáciu Tatra banka pre Google Glass priamo z príslušného aplikačného marketu. Pre korektne fungovanie funkcionality Call DIALOG Live je potrebné mať na prepojenom zariadní so SIM nainštalovanú aplikáciu MyGlass.

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/tatra-banka-google-glass/