Tatra banka otvára Duálnu akadémiu

| 11.05.2018

Uvažuješ nad tým, čo so životom po strednej škole?
Pokračovať v štúdiu alebo ísť do práce?
S nami môžeš oboje!
Prihlás sa do Duálnej akadémie Tatra banky.
Uč sa praktické veci. Zarábaj si učením sa.

Tatra banka ako prvá banka na Slovensku prináša možnosť duálneho vzdelávania pre študentov Obchodných akadémií a Stredných odborných škôl.

Čo môžeš získať?

 • Praktické skúsenosti so študentskými výhodami – naďalej si užívaš študentské výhody rovnako ako na vysokej škole avšak od začiatku si zároveň súčasťou Tatra banky, získavaš školiteľov, tútora, kolegov
 • Kariérny náskok – za 3 roky štúdia máš na vysokej škole titul Bc. V Duálnej akadémii máš titul DiS. (diplomovaný špecialista), 3 roky praxe v životopise a prvé kariérne povýšenie.
 • Pracovné miesto hneď po škole – Namiesto behania po pohovoroch nastúpiš rovno do zamestnania. Program je nastavený tak, aby každý rok zodpovedal jednej pracovnej pozícii. Absolvent tak po skočení štúdia môže nastúpiť do trvalého pracovného pomeru aj o 2 pracovné pozície vyššie ako štandardný absolvent. Navyše na tých najlepších bude čakať ponuka zapojenia do prestížnych interných akadémií: Premium Banking Academy alebo Business Banking Academy, ktoré pripravujú najlepších osobných bankárov a business poradcov. 
 • Výber z viac ako 10 pobočiek v Bratislave – budeš mať na výber z viac ako 10 certifikovaných pobočiek v celej Bratislave. Pri výbere tvojej pobočky sa ti preto budeme snažiť vyjsť maximálne v ústrety.
 • Možnosť byť súčasťou inovatívneho programu – Tatra banka otvára prvý pilotný program Duálneho vzdelávania v bankovom sektore na Slovensku. Buď pri jeho zrode a ovplyvni jeho smerovanie svojou spätnou väzbou.
 • Mesačný príjem od 200 € – prvých 200 € zarobíš len tým, že sa učíš. Ako? Po splnení dohodnutých kritérií získaš od Tatra banky mesačné štipendium vo výške 200 €. Šikovný študent si zarobí ešte viac. Za odpracované hodiny ti samozrejme takisto prináleží riadna odmena.
 • Špeciálne finančné aj nefinančné bonusy pre najlepších študentov – za špeciálny výkon, špeciálna odmena. Či už v podobe finančných bonusov alebo vybraných typov školení pre tých najlepších. 
 • Školenia a podpora od odborníkov z Tatra banky – vzdelávanie zabezpečujú skúsení interní lektori Tatra banky, ale na pomoc si prizveme aj externých dodávateľov – samozrejme patriacich medzi špičku na trhu.

Duálna akadémia sa začína 1. septembra 2018. Trvať bude 3 roky (s možnosťou skrátenia na 2 roky). Vyučovanie bude prebiehať na OA Dudova v Bratislave.
Do pilotného ročníka plánujeme prijať 15 študentov


Aké sú ďalšie kroky pre uchádzača o štúdium na Vyššom odbornom štúdiu v školskom roku 2018/2019?

 • Úspešne zložiť maturitnú skúšku,
 • podať si vyplnenú prihlášku – tlačivo „Prihláška na pomaturitné a nadstavbové štúdium“ s uvedením preferovaného študijného odboru s priloženým životopisom a kópiou maturitného vysvedčenia (bez poplatku),
 • prihlášku je potrebné poslať na adresu školy: VOŠ pri OA, Dudova 4, 851 02  Bratislava,
 • osobne sa zúčastniť na prijímacom konaní v budove OA Dudova, ktoré pozostáva z krátkeho motivačného rozhovoru,
 • zaplatiť manipulačný poplatok prijímacieho konania: 14 €.
Prvé koloDruhé kolo
Prihláška na štúdium 31. 5. 2018 22. 8. 2018
Prijímací rozhovor 26. 6. 2018 o 9.00 h 28. 8. 2018 o 9.00 h

Pre viac informácií píš na student_tatrabanka@tatrabanka.sk

Tešíme sa na teba!

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/tatra-banka-otvara-dualnu-akademiu/