Ukončenie služby "Nákup poškodených bankoviek v cudzej mene na inkaso"

| 25.02.2014

Tatra banka ku dňu 1.3.2014 prestane poskytovať službu "Nákup poškodených bankoviek v cudzej mene na inkaso".

S úctou
Tatra banka

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/ukoncenie-sluzby-nakup-poskodenych-bankoviek-cudzej-mene-inkaso/