Ukončenie spolupráce so spoločnosťou Western Union

| 01.10.2010

Vážení klienti,

 

dovoľujeme si vás informovať, že dňom 25. 10. 2010 Tatra banka ukončila spoluprácu so spoločnosťou Western Union.

Informácie o možnosti využitia služby Western Union u iných agentov (napr. Slovenská pošta) vám poskytnú pracovníci pobočky, resp. na telefónnych číslach kontaktného centra DIALOG: 02/5919 1000, 02/6866 1000, 0903 903 902, 0906 011 000, 0850 111 100.

 

Kompletné informácie o agentoch Western Union na Slovensku získate na internetovej stránke www.westernunion.com.

 

S úctou

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/ukoncenie-spoluprace-so-spolocnostou-western-union/