Upozornenie

| 29.06.2017

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 31. 08. 2017 sa menia:
Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s., časť poplatky za služby pre fyzické osoby

Sadzobník poplatkov je Vám k dispozícii v obchodných priestoroch a na webovej stránke banky. V prípade, že nebudete so zmenou vyššie uvedených podmienok súhlasiť, máte právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť zmluvný vzťah s bankou.

S úctou
Tatra banka, a.s.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/upozornenie-19/