Upozornenie

| 08.09.2017

Vážení klienti,

s účinnosťou od 1.10.2017 pristupujeme k zrušeniu obchodovania s vybranými bankovkami v menách AUD, CAD a USD, ktoré sú uvedené nižšie. S účinnosťou od 1.10.2017 teda nebudeme pri hotovostných transakciách uvedené bankovky prijímať.

Zoznam bankoviek:

AUD:
10 Schilling (1 AUD) / 1954 – 1966
1 AUD / 1966 – 1972
1 AUD / 1974 – 1983
1 Pound (2 AUD) / 1953 – 1966
2 AUD / 1966 – 1972
2 AUD / 1974 – 1985
5 AUD / 1966 – 1972
5 AUD / 1974 – 1991
5 AUD / 2001 Pamätná
5 Pound (10 AUD) / 1954 – 1966
10 AUD / 1966 – 1972
10 AUD / 1974 – 1991
10 AUD / 1988 Pamätná
10 Pound (20 AUD) / 1954 – 1966
20 AUD / 1966 – 1972
20 AUD / 1974 – 1994
50 AUD / 1973 – 1994
100 AUD / 1984 – 1992

USD:
2 USD / 1928 – 1963 (USN)
2 USD / 1976 (FRN) a novšie
5 USD / 1928 – 1988 (FRN, FRBN, NBN, SC, USN)
5 USD / 1993 – 1995 (FRN)
10 USD / 1928 – 1988 (FRN, FRBN, NBN, SC, GC)
10 USD / 1993 – 1995 (FRN)
20 USD / 1928 – 1988 (FRN, FRBN, NBN, GC)
20 USD / 1990 – 1995 (FRN)
50 USD / 1928 – 1988 (FRN, FRBN, NBN, GC)
50 USD / 1990 – 1993 (FRN)
100 USD /  1928 – 1988 (FRN, FRBN, NBN, USN, GC)
100 USD / 1990 – 1993 (FRN)
500 USD / 1928, 1934 (FRN, GC)
1000 USD / 1928, 1934 (FRN, GC)
5000 USD / 1928, 1934 (FRN, GC)
10000 USD / 1928, 1934 (FRN, GC)    1 CAD / 1935

CAD:
1 CAD / 1937
1 CAD / 1954
1 CAD / 1967 Pamätná
1 CAD / 1973
2 CAD / 1935
2 CAD / 1937
2 CAD / 1954
2 CAD / 1974
2 CAD / 1986
5 CAD / 1935
5 CAD / 1937
5 CAD / 1954
5 CAD / 1972
5 CAD / 1979
5 CAD / 1986
10 CAD / 1935
10 CAD / 1937
10 CAD / 1954
10 CAD / 1971
10 CAD / 1989
20 CAD / 1935
20 CAD / 1937
20 CAD / 1954
20 CAD / 1969
20CAD / 1979
20 CAD / 1991
25 CAD / 1935 Pamätná
50 CAD / 1937
50 CAD / 1954
50 CAD / 1975
50 CAD / 1988
100 CAD / 1935
100 CAD / 1937
100 CAD / 1954
100 CAD / 1975
100 CAD / 1988
500 CAD / 1935
1000 CAD / 1935
1000 CAD / 1937
1000 CAD / 1954
1000 CAD / 1988

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/upozornenie-21/