Upozornenie

| 13.07.2016

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať:

 • o lehotách pre preberanie platobných príkazov na pobočkách – cut off times:

  Prevody v mene EUR v rámci SR

  Vnútrobankové - počas otváracích hodín pobočiek
  Medzibankové - do 14:00 hod., po 14:00 hod. so splatnosťou na nasledujúci pracovný deň

  Prevody v mene EUR do krajín EU a EHP a cezhraničné prevody
  - do 13:00 hod., po 13:00 hod. so splatnosťou na nasledujúci pracovný deň

  Expresné prevody v EUR
  - do 13:00 hod., po 13:00 hod. so splatnosťou na nasledujúci pracovný deň

  Expresné prevody v cudzej mene
  – do 9:30 hod., po 9:30 hod. so splatnosťou na nasledujúci pracovný deň
 • v zmysle platných Všeobecných obchodných podmienok Tatra banky, a.s., je potrebné oznámiť pobočke požiadavku na hotovostný výber z účtu, alebo vkladnej knižky minimálne dva obchodné dni vopred:

  - nad sumu 10 000,- pre výbery v EUR
  - nad ekvivalent 5 000,- EUR pre výbery v cudzej mene
 • informácia o cut off time pre splátku pohľadávky banky:

  1.    do 21:00 hod. – platí pre:
              1.1.    úvery pre fyzické osoby
              1.2.    vybrané úvery pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov – BusinessÚver
                        Garant / Bezúčelový úverTB zabezpečený finančnými prostriedkami, BusinessÚver
                        Expres, BusinessÚver Comfort, BusinessÚver Hypo, všetky kontokorenté úvery

  2.    do 12:00 hod. – platí pre:
               2.1.    všetky ostatné úvery pre právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov, neuvedené
                         v bode 1.2.

  3.    do 18:00 hod. – platí pre:
               3.1.    súkromné kreditné karty a firemné kreditné karty uhrádzané formou
                         automatickej splátky z účtu vedeného v Tatra banke/Raiffeisen banke. 

S úctou

Tatra banka

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/upozornenie-26/