Upozornenie

| 30.12.2016

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 28. 2. 2017 sa menia:

  • Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s. pre fyzické osoby
  • Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s. pre právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateľov
  • výška bonusového úroku v sporiacom systéme

Sadzobník poplatkov a úrokové sadzby sú Vám k dispozícii v obchodných priestoroch a na webovej stránke banky. V prípade, že nebudete so zmenou vyššie uvedených podmienok súhlasiť, máte právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť zmluvný vzťah s bankou.

S úctou
Tatra banka, a.s.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/upozornenie-6/