Úprava Všeobecných obchodných podmienok

| 15.12.2011

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 15. 2. 2012 nadobudnú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky Tatra banky, a.s., ktoré sú Vám k dispozícii v obchodných priestoroch.

 

Nové Všeobecné obchodné podmienky nájdete v sekcii Obchodné podmienky.

 

S úctou

Tatra banka

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/uprava-vseobecnych-obchodnych-podmienok/