Úprava zasielania správ o bezkontaktných transakciách

| 02.07.2012

Od 12. 7. Tatra banka ruší zasielanie notifikačných SMS správ a  e-mailov pri bezkontaktných platbách z dôvodu nízkeho záujmu o službu zo  strany klientov.

So službou b-mail máte aj naďalej prehľad o:

  • ranných zostatkoch na účte
  • pohyboch na účte (okrem platieb kartou bez online autorizácie)
  • nezrealizovaných platbách
  • budúcom SEPA inkase

Pri kreditnej karte budete mať aj naďalej prehľad o:

  •    transakciách uskutočnených kartou (s výnimkou bezkontaktnej platby)
  •    novom výpise a výške minimálnej splátky
  •    úhrade dlžnej sumy

 

Viac o službe b-mail

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/uprava-zasielania-sprav-bezkontaktnych-transakciach/