Vzdelávame (sa) aj na vysokých školách - Corporate Bankademy 002

| 25.09.2017

Bankademy, semestrálny projekt na Ekonomickej univerzite v Bratislave po vedením Tatra banky, sa po veľmi úspešnom pilote dočkal svojho pokračovania. Druhý diel úspešného filmu býva často rozpačitý. Každý čaká, čo „dvojka“ prinesie. Ako to bolo s Corporate Bankademy?

19. apríl a za oknom zúrivo sneží. Teplomer ukazuje asi 5 °C.  Prekonávajú sa niekoľkoročné rekordy.  V Tatracentre je však horúco. Na Hodžovo námestie prichádza skupina viac ako 20 študentov Ekonomickej univerzity. Niektorí nervóznejší, iní sebaisto pripravení. Majú za sebou dva mesiace práce na zadaniach priamo od našich manažérov. Teraz ukážu, ako sa s nimi popasovali. Hoci študenti ešte nepoznali hodnotenia odbornej poroty, ich očakávania od tohto rozvojového projektu boli podľa ich slov splnené.


Odovzdávanie diplomov

„Projekt nadmieru splnil moje očakávania. Po každej edukačnej hodine som si stále viac a viac začala všímať prepojenia a závislosti medzi atribútmi v daných príkladoch, ktoré sme na hodinách rozoberali so zamestnancami Tatra banky (Pavol Stašík, Lucia Galková a náš hlavný tútor projektového financovania Vladimír Lakatoš, ktorý nám osobitne venoval svoj čas pri riešení projektu),“ hovorí študentka Anna Valachová.

„Od projektu som očakávala hlavne možnosť nahliadnuť do reálneho bankovníctva, špeciálne môj záujem bol zameraný na korporátny risk,“ dopĺňa Monika Štefancová.

Nakoniec sa podarilo vyhrať Monike, Anne spolu s kolegom Erikom Csatárim, ktorí tvorili jeden tím. Pracovali na zadaní projektového financovania. Odniesli si prvenstvo nielen vo svojej kategórii, ale aj Talentway Awards za najlepší projekt v rámci Bankademy. Porotu zaujali najmä svojou perfektnou prípravou a zrelým vystupovaním. Nenechali sa zaskočiť ani technickým škriatkom, ktorý im priamo počas prezentácie nezobrazil jeden z kľúčových grafov.
Študenti vyzdvihli prácu manažérov Tatra banky pri ich vzdelávaní a aj to, ako im účasť v Bankademy pomohla nájsť súvislosti medzi teoretickou výučbou v škole a reálnym fungovaním v praxi: „Určite by som ako najprínosnejšie zhodnotila fakt, že aj keď nám škola dala určite dobré základy, stále nám chýbali v istých smeroch súvislosti medzi týmito poznatkami.“

Ako beh Bankademy zhodnotil Vladimír Lakatoš, jeden z mentorov?

Pre teba to bol už druhý beh Corporate Bankademy, ak oby si zhodnotil tento ročník v porovnaní s pilotom?
Vzhľadom na minuloročnú skúsenosť som mal jasnejšiu predstavu, ako a čo chcem študentom odovzdať. Jasnejšie zadané očakávania a postupne zadávané úlohy pomohli aj študentom, ktorí dokázali svoju energiu využiť efektívnejšie a nenechali si všetku prácu na pár posledných dní. Priebežné pochvaly (za čiastkové úlohy) im zvyšovali motiváciu. Myslím, že najlepšie to bolo vidieť na kvalite finálnych prezentácií.

Študentov sme sa pýtali, čo najprínosnejšie si z projektu odniesli. Ako je to v tvojom prípade? Je niečo, čo si sa počas spolupráce naučil ty od nich?
Už druhý rok sa mi potvrdzuje, že aj táto generácia je ctižiadostivá a chce byť uspešnejšia ako všetky pred ňou. Vyžaduje si však oveľa viac rešpektu a slobody. Táto skúsenosť mi pomáha pripraviť sa na budúcnosť, v ktorej dnešní študenti budú už aktívni tatrabankári.

Špeciálni hostia

Marcel Kaščák veľmi pozitívne ocenil fakt, že študenti majú v dnešnej dobe záujem o sebarozvoj touto formou. „Deje sa to na úkor ich voľného času, pričom nástrah na alternatívne užívanie si študentského života je veľmi mnoho,“ zdôraznil.

Aká bola podľa vás kvalita výstupov študentov?

Na začiatku bolo cítiť napätie a nervozitu, pre mnohých z nich to bolo prvá oficiálna pracovná prezentácia. Myslím však, že ju nakoniec všetci zvládli dobre alebo výborne. Boli schopní rozdeliť si úlohy v rámci skupiny a zahryznúť sa do pridelenej témy. Vedel som si pritom viacerých z nich predstaviť ako našich budúcich kolegov.

Ako vnímate takúto formu spolupráce so študentami?

„Spoluprácu so študentmi vnímam veľmi pozitívne. Okrem toho, že je to jeden z našich kľúčových segmentov, ktorý chceme rozvíjať a pochopiť myslenie študentov, rozvíjame aj našich kolegov, ktorí musia príprave, komunikácii a vyhodnoteniu prác venovať svoj voľný čas.“

A ako to vlastne vidia študenti? Ako si ich budúci zamestnávateľ môže získať?

Mladí ambciózni ľudia si dnes veľmi skoro uvedomujú, že na sebe musia pracovať. Na základe vyjadrení od študentov by sa dobrý návod dal zhrnúť do troch princípov.

V prvom rade je pre študenta dôležité vedieť si ešte počas štúdia prepojiť školskú teóriu s praktickým svetom. Pochopiť, ako raz uplatní svoje vedomosti v praxi. To mu môže ukázať práve potenciálny budúci zamestnávateľ prostredníctvom aktivít priamo na školách. „Študenti sa tak stretávajú s praxou a vďaka skúsenosti, ako je Bankademy, majú možnosť spraviť si reálny obraz o práci na danom oddelení v Tatra banke,“ hovorí Erik Csatári. Bariérou často býva aj to, že študenti reálne nepoznajú možnosti, ktoré im firmy ponúkajú. Nevedia si predstaviť, aké široké je spektrum pracovných pozícií napríklad v banke a čo všetko obnášajú. Možnosť byť v kontakte s odborníkmi a rozprávať sa s nimi o ich práci prináša so sebou skvelú príležitosť vytvoriť si reálny obraz o tom, ako by jeho budúca práca vyzerala práve v danej firme. Nie je to však vždy len o kariére a vážnych témach. Jedným z veľmi dôležitých aspektov pre mladých ľudí je pracovný kolektív a neformálne vzťahy na pracovisku. „Vďaka neformálnym stretnutiam s ľuďmi z banky majú možnosť spraviť si obraz aj o ľudoch pracujúcich v Tatra banke a o prípadnom budúcom pracovnom kolektíve, čo v súčasnosti podľa mňa zohráva veľkú rolu pri výbere zamestnania. Aj vďaka pozitívnemu prístupu zo strany Tatra banky počas stretnutí môže tak ich voľba práce smerovať práve tam,“ hovorí Monika.

„Povedal by som, že šikovný študent určite začne svoju kariéru pred ukončením štúdia a najlepšie rovno v spoločnosti, ktorej verí a vidí v nej šancu na rast.“

Najbližšie sa so študentmi Ekonomickej univerzity stretneme na jeseň pri Retail Bankademy.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/vzdelavame-aj-vysokych-skolach-corporate-bankademy-002/