Zmena obchodných podmienok debetných platobných kariet a darčekových kariet

02.09.2014

Dňa 01. 11. 2014 nadobudnú účinnosť Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre medzinárodné súkromné debetné platobné karty, Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre medzinárodné firemné debetné platobné karty a  Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre darčekové platobné karty.

Zistiť viac

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/zmena-obchodnych-podmienok-debetnych-platobnych-kariet-darcekovych-kariet/