Zmena obchodných podmienok debetných platobných kariet a darčekových kariet

| 02.09.2014

Dňa 01. 11. 2014 nadobudnú účinnosť Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre medzinárodné súkromné debetné platobné karty, Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre medzinárodné firemné debetné platobné karty a  Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre darčekové platobné karty.

Zistiť viac

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/zmena-obchodnych-podmienok-debetnych-platobnych-kariet-darcekovych-kariet/