1. Novinky a oznamy
  2. /
  3. Zmena obchodných podmienok k Sporiacemu systému

Zmena obchodných podmienok k Sporiacemu systému

| 29.06.2020

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že dochádza k zmene zmluvných podmienok tak, že označenie „Sporiaci systém“ sa mení na označenie „Sporenie k účtu“ v príslušnom tvare.

Z uvedeného dôvodu sa s účinnosťou od 30.6.2020 menia Obchodné podmienky Tatra banky, a.s., k Sporiacemu systému, a ktorých názov sa mení na:

Znenie obchodných podmienok je vám k dispozícii v obchodných priestoroch a na webovej stránke banky.

S úctou
Tatra banka, a.s.

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/zmena-obchodnych-podmienok-k-sporiacemu-systemu/