Zmena obchodných podmienok kreditných kariet

| 01.08.2014

Dňa 01. 10. 2014 nadobudnú účinnosť Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre medzinárodné súkromné kreditné karty, Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre medzinárodné firemné kreditné karty a  Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. k medzinárodnej kreditnej karte MasterCard MercedesCard.

Zistiť viac

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/zmena-obchodnych-podmienok-kreditnych-kariet-1/