Zmena obchodných podmienok kreditných kariet

01.08.2014

Dňa 01. 10. 2014 nadobudnú účinnosť Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre medzinárodné súkromné kreditné karty, Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre medzinárodné firemné kreditné karty a  Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. k medzinárodnej kreditnej karte MasterCard MercedesCard.

Zistiť viac

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/zmena-obchodnych-podmienok-kreditnych-kariet-1/