Zmena obchodných podmienok kreditných kariet

| 29.11.2013

Dňa 1. 2. 2014 nadobudnú účinnosť Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre medzinárodné kreditné karty a  Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. k medzinárodnej kreditnej karte MasterCard MercedesCard.

Zistiť viac

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/zmena-obchodnych-podmienok-kreditnych-kariet/