Zmena obchodných podmienok Tatra banky, a.s., pre termínované vkladové účty

| 31.05.2018

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať o zmenených Obchodných podmienkach Tatra banky, a.s., pre termínované vkladové účty (ďalej "OP"), ktoré nadobudnú účinnosť dňa 01.08.2018.
Úplné znenie OP je Vám k dispozícii v obchodných priestoroch a na webovej stránke banky. V prípade, že nebudete so zmenou zmluvných podmienok súhlasiť, máte právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť zmluvný vzťah s bankou.

S úctou
Tatra banka

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/zmena-obchodnych-podmienok-tatra-banky-terminovane-vkladove-ucty/