Zmena SMS notifikácie

| 03.12.2014

Vážení klienti,

dovoľte nám informovať vás o zmene pri odosielaní b-mailu (SMS notifikácie). Na základe obchodného rozhodnutia došlo k zmene operátora pre odosielanie SMS notifikácií. Od dnes bude preto všetkým klientom, ktorí využívajú služby mobilného operátora O2 a dostávali SMS notifikáciu z tel. čísla 62101, zasielaná SMS notifikácia z nového telefónneho čísla 0902 022 200. SMS notifikácie sú naďalej poskytované v rámci balíka služieb Tatra PersonalTB bez poplatku.

S úctou
Tatra banka

 

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/zmena-sms-notifikacie/