Zmena úrokových sadzieb

| 29.10.2019

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 31. 12. 2019 sa mení výška úrokovej sadzby na sporiacom systéme. V súvislosti s uvedenou zmenou dôjde k zmene výšky prípadného bonusového úroku.

Úrokové sadzby sú vám k dispozícii v obchodných priestoroch a na webovej stránke banky.

V prípade, že nebudete so zmenou vyššie uvedených podmienok súhlasiť, máte právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť zmluvný vzťah s bankou.

S úctou
Tatra banka, a.s.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/zmena-urokovych-sadzieb/