Zníženie úrokových sadzieb na bežných účtoch

| 02.01.2012

S účinnosťou od 2.1.2012 znižuje Tatra banka úrok na bežných účtoch vedených v mene EUR a cudzej mene /CZK,GBP, USD/ na 0,01% p.a.

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/znizenie-urokovych-sadzieb-beznych-uctoch/