Hypotéka pred svadbou či po svadbe?

01.06.2017

Kladiete si aj vy otázku, či je lepšie ísť do úveru na bývanie pred svadbou alebo po svadbe? Odpoveď nie je jednoznačná.

Hypotéka pred svadbou či po svadbe | Tatra banka

Čo hovorí štatistika:
Po roku 2008 sa počet sobášov na niekoľko rokov prepadol na podpriemerné hodnoty. Dobré ekonomické podmienky a ich sľubný výhľad vývoju sobášnosti zjavne prospievajú. Od roku 1993, kedy bol počet sobášov najvyšší, bol v minulom roku druhý najvyšší počet uzavretých sobášov od založenia Slovenskej republiky (29 897).

V Tatra banke je viac ako polovica všetkých úverov na bývanie poskytnutá dvom a viacerým spoludlžníkom. Z toho menej ako pätina je bez sobášneho listu.

  • manželia: 46,6 %
  • 1 dlžník: 43,6 %
  • 2 a viac dlžníkov (nie manželia): 9,8 %

Ak už máte po svadbe:
Do úveru musíte vstúpiť obaja. Výnimkou sú len prípady, kedy si manželia zrušia bezpodielové spoluvlastníctvo (BSM), čo znamená, že si rozdelia majetok do podielového spoluvlastníctva alebo si BSM zúžia a rozdelia si len určitú časť majetku (napríklad nadobúdanú nehnuteľnosť a úver, ktorý ju financuje).

Upozorňujeme však, že aj pri zrušenom či zúženom BSM, kedy budete v úvere sami, bude do vašich výdavkov vstupovať aj náklad na manžela či manželku vo výške životného minima
. Jeho úvery a príjem sa započítavať nebudú.

Legislatíva hypotéky Tatra bankaČo hovorí nová legislatíva:
Opatrenie Národnej banky z decembra 2016 prinieslo viaceré zmeny týkajúce sa príjmov. Z vášho príjmu, či už samostatného alebo s partnerom či manželom, vám banky okamžite odpočítajú životné minimum domácnosti a po novom aj povinnú rezervu, ktorá sa vypočíta ako 5 % z rozdielu medzi príjmom a životným minimom. Rezerva sa postupne bude zvyšovať a od 1. 7. 2018 bude potrebná vo výške 20 %. Opatrenie prinieslo aj nový princíp, tzv. „ukazovateľ schopnosti splácať úver“, ktorý hovorí o tom, že váš príjem očistený o životné minimum a povinnú rezervu nesmie byť nižší ako súčet vašich výdavkov a záväzkov. Záväzky sú napríklad splátky vašich existujúcich úverov, ako aj splátka nového úveru, o ktorý požiadate v banke.

Predtým, ako sa rozhodnete požiadať o úver, mali by ste si položiť tieto otázky:
1.    Chcete nadobúdať majetok spoločne?
2.    Plánujete sa rovným dielom podieľať na danom záväzku?
3.    Máte obaja bezproblémovú úverovú minulosť?
4.    Ak do úveru vstúpite spoločne, polepšíte si alebo pohoršíte z pohľadu príjmov a výdavkov?
5.    Postačuje vám vlastný príjem na získanie úveru v požadovanej výške?

Ak neviete otázky zodpovedať sami, obráťte sa na hypotekárnych špecialistov priamo
v banke.
Počas nezáväznej konzultácie vám pomôžu vypočítať, ktorý variant je pre vás najvýhodnejší a namodelujú úver podľa vašich predstáv.

Kontakt pre doplňujúce informácie:
 
Zuzana Povodová
hovorkyňa Tatra banky
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/5919 1557

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/tlacove-spravy/hypoteka-pred-svadbou-ci-po-svadbe/