Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

20.6.2018 13:52

Balanced fondTB

Investujte na svetovej úrovni

  • prístup k fondom svetových správcov
  • neustále nastavenie na dosiahnutie výnosu
  • široká diverzifikácia aktív

 

Výhody

Výhody

Svetoví správcovia

Rôzni svetoví správcovia prinášajú širokú diverzifikáciu investície a synergiu viacerých štýlov správy a riadenia portfólií.

Odborný výber správcov a fondov sa realizuje dôkladným procesom s využitím kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy.

Neustále nastavenie na dosiahnutie výnosu

Fond bude stabilne zainvestovaný na akciovom, dlhopisovom, komoditnom trhu či trhu s realitnými investíciami. Vďaka tomu investorovi neujde žiadne obdobie výrazného rastu.

Dlhodobý podiel akciových investícií vo fonde predstavuje približne 20 %, podiel alternatívnych investícií približne 15 %. Zvyšok sa investuje do dlhopisových a peňažných investícií.

Široká diverzifikácia aktív

Investovanie do viacerých tried aktív je kľúčový nástroj, ktorý pomáha znižovať mieru rizika portfólia.

Detaily

Detaily

Zameranie podielového fondu:

Fond dosahuje výnos z investovania do:

  • peňažných investícií,
  • dlhopisových investícií,
  • akciových investícií
  • alternatívnych investícií s cieľom dosahovať výnos z finančných nástrojov s úrokovým výnosom,
  • z vyplatených kupónov dlhopisových investícií,
  • z pohybu cien akciových investícií, alternatívnych investícií a dlhopisových investícií,
  • z dividend akciových investícií a alternatívnych investícií

Podiel peňažných investícií alebo dlhopisových investícií na majetku vo fonde môže dosiahnuť až 100 %.

Podiel akciových investícií na majetku vo fonde bude predstavovať najviac 40 %.

Podiel alternatívnych investícií na majetku vo fonde bude predstavovať najviac 20 %.

Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov.

Podmienky na získanie

Podmienky na získanie

Investovať do Balanced fonduTB môžete:

Viac o výsledkoch fondu

Upozornenie:

Tento obsah nie je pre aktuálne rozlíšenie dostupný.