1. Personal
  2. /
  3. Sporenie, investovanie a poistenie
  4. /
  5. Ochrániť seba a rodinu

Ochrániť seba a rodinu

Prečo chrániť seba a svoju rodinu

Človek sa cíti bezpečne, kým sa jemu alebo jeho rodine nestane niečo vážne. Niečo, čo môže mať za následok aj dlhodobý výpadok pravidelného príjmu. Byť bez pravidelného príjmu dlhé obdobie môže znamenať nielen výrazné zníženie životného štandardu, ale aj existenčné ohrozenie jednotlivca alebo rodiny. Práve takýmto negatívnym vplyvom neočakávaných udalostí zabráni životné poistenie.

Životné poistenie - krytie udalostí, ktoré prinášajú najväčšie finančné ohrozenie

Životné poistenie by malo v prvom rade kryť najzávažnejšie a najčastejšie sa vyskytujúce riziká, ktoré predstavujú najväčšie finančné ohrozenie. Medzi ne patria vážne úrazy s trvalými následkami a úmrtie. V takýchto prípadoch poisťovňa vyplatí poistenému alebo jeho rodine dohodnutú finančnú sumu, ktorá pomôže vykryť výpadok príjmu.

ivotné poistenie od Tatra banky vám pomôže ochrániť seba aj rodinu

Poistenie nie sú zbytočne vyhodené peniaze

Ponúkame vám produkt, ktorý zaistí, že ak sa vám počas celého obdobia poistenia nič vážne nestane, neplatili ste zbytočne:

  • garantujeme vám vyplatenie vopred dohodnutej sumy,
  • v podstate vám vrátime väčšinu zaplateného poistného.
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/ochranit-seba-rodinu/