Štruktúrované vklady

Štruktúrované vklady ponúkajú možnosť vyššieho zhodnotenia
ako bežné vkladové produkty. Predstavujú termínovaný vkladový účet
s pohyblivým úrokom. Skladajú sa z garantovaného a bonusového úroku.
Predávajú sa v limitovaných časových obdobiach.

Štruktúrované vklady

Uložte svoje peniaze do produktov, ktoré spájajú výhody klasického termínovaného vkladu s investičnou príležitosťou. Zároveň máte možnosť získať dodatočný bonusový úrok.

Momentálne nie je v ponuke.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/strukturovane-vklady/