Dôchodok na úrovni

Sami sa rozhodnite, aký bude váš dôchodok

Posledné dôchodkové analýzy ukazujú, že ak si chceme udržať životný štandard aj v penzii, už sa nebudeme môcť spoľahnúť na štát, ale sami budeme zodpovední za výšku svojho dôchodku.

Graf ukazuje, že na Slovensku bude podiel priemerného dôchodku oproti priemernej mzde v budúcnosti prudko klesať.

Zatiaľ čo súčasní dôchodcovia musia vyžiť z polovice pôvodného príjmu, tí budúci budú dostávať už len tretinu.

Podiel priemerného dôchodku oproti priemernej mzde v budúcnosti prudko klesať

Prečo?

Slovenský dôchodkový systém je založený na troch pilieroch. Základom dôchodkového systému je Sociálna poisťovňa, ktorá vypláca tzv. štátny dôchodok (I. pilier), ktorý funguje na priebežnom financovaní. To znamená, že z peňazí, ktoré pracujúci zaplatia na dôchodkové poistenie, sú obratom vyplácané dôchodky súčasným dôchodcom. Peniaze sa nezhodnocujú, len sa presúvajú od pracujúcich k dôchodcom.

Tento systém nie je vyhovujúci, lebo vyzbierané peniaze už teraz nestačia na výplatu dôchodkov. Sociálna poisťovňa musí chýbajúcu sumu vykryť zo štátneho rozpočtu. V budúcnosti sa situácia ešte zhorší.

Dôvodom je demografia

Posledných 20 rokov sa znižuje pôrodnosť, klesá počet pracujúcich, no počet dôchodcov rastie. Na jedného dôchodcu v súčasnosti do Sociálnej poisťovne prispieva 1,6 pracujúcich ľudí. Pomer sa vyrovná v roku 2040. V roku 2060 bude na jedného dôchodcu prispievať už len 0,74 pracujúceho.

Nedostatok zdrojov v Sociálnej poisťovni zapríčiní, že dôchodky budú musieť byť stále nižšie a vek odchodu do dôchodku bude stále narastať. Zvyšovanie dôchodkového veku sa deje už teraz. Do dôchodku už neodchádzame vo veku 62 rokov ako pred pár rokmi, ale každý rok sa k veku 62 rokov pridáva cca 63 dní. Súčasní tridsiatnici by tak do dôchodku mali odísť až vo veku takmer 67 a pol roka.

Okrem štátneho dôchodku je tu aj II. pilier (DSS) a III. pilier (DDS). Tieto dva piliere môžu pomôcť zaistiť, aby bol váš celkový dôchodok vyšší.

 

Starobné dôchodkové sporenie - II. pilier DSS

Časť odvodov z I. piliera sa prostredníctvom dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) investuje a váš dôchodok sa tak môže navýšiť o výnos z investovania.

Doplnkové dôchodkové sporenie – III. pilier DDS

Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS), na ktoré vám môže prispievať aj zamestnávateľ. Vďaka daňovej úľave je atraktívne pre všetkých a jeho správne nastavenie dokáže zabezpečiť chýbajúci zvyšok príjmu.

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie/dochodok/dochodok-urovni/