Investovanie s pevným výnosom

Investície s pevným výnosom ponúkajú vopred daný výnos,
ktorý je vyplácaný pravidelne formou ročných kupónov. Už pri zriadení
investície poznáte presnú výšku budúceho výnosu, ako aj dátumy výplaty.

Dlhopisy

Realizované emisie
Momentálne nie sú v ponuke.

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie/investovanie-pevnym-vynosom/