Fenomény sveta Fenomény sveta
  1. Personal
  2. /
  3. Účet a platby
  4. /
  5. Detský účet
  6. /
  7. Fenomény sveta

Zážitkové vyučovanie Fenomény sveta

Tatra banka dlhodobo podporuje vzdelávanie a zároveň je lídrom v inováciách. Projekt Fenomény sveta je spojením oboch týchto oblastí a práve preto je

Tatra banka už druhý rok generálnym partnerom tohto inovatívneho vzdelávacieho projektu, ktorý si vyskúšali žiaci 2. stupňa na viac ako 800 škôl z celého Slovenska.

 

V spolupráci s neziskovou organizáciou EDULAB a spoločnosťou Agemsoft sa v aktuálnom školskom roku rozširuje ponúkaný vzdelávací obsah o novú tematickú oblasť – Fenomén Peniaze, ktorá je zameraná na rozvoj finančnej gramotnosti na Slovensku.

Ústredným prvkom Fenoménov sveta sú vzdelávacie videá z produkcie BBC, ktoré sú zárukou kvality svetovej úrovne. Žiaci sa vďaka nim zdokonaľujú v anglickom jazyku a zároveň sa učia analyzovať informácie, kriticky myslieť a vecne argumentovať.

V predchádzajúcom školskom roku priniesol projekt Fenomény sveta do škôl 5 balíkov vzdelávacích materiálov na témy Slnko, Voda, Vzduch, Kultúra a Komunikácia, s ktorými je každá vyučovacia hodina zážitkom. Sú plné rôznorodých aktivít a navrhnuté tak, aby žiakom umožnili rozvíjať tímovú spoluprácu, kreativitu či komunikačné a prezentačné zručnosti.

V kombinácii s využitím inovatívnych vyučovacích metód a edukačnej hry získavajú učitelia silný nástroj na upútanie a udržanie pozornosti žiakov. S Fenoménmi sveta sa žiaci učia bez toho, že by o tom vedeli. 

 

Fenomény sveta vysvetľujú žiakom Peniaze a zvyšujú ich finančnú gramotnosť

V tomto školskom roku sú Fenomény sveta obohatené už o spomínanú tému Peniaze.

Vďaka spolupráci s Tatra bankou si autori sľubujú zlepšenie finančnej gramotnosti u mladších ročníkov.

„Pri tvorbe Fenoménov sveta Peniaze sme sa opierali o Národný štandard finančnej gramotnosti 1.2. 12 vzdelávacích modelov pokrýva niekoľko kľúčových tém národného štandardu. Fenomény sveta Peniaze sú výbornou príležitosťou pre školu, ako výučbu tejto témy odštartovať na 2. stupni ZŠ,” dodáva Ján Machaj, jeden z autorov a riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB.

Na slovenských školách je stále väčší dopyt po kvalitných vzdelávacích materiáloch k téme finančnej gramotnosti. Je to prierezová téma, ktorá má byť podľa Štátneho vzdelávacieho programu prítomná na každom stupni vzdelávania. Fenomény sveta Peniaze sú odpoveďou na existujúci dopyt a ich cieľom je ponúknuť učiteľom materiály, vďaka ktorým sa žiaci zoznámia s komplikovanou témou atraktívnym spôsobom. 

V kombinácii s využitím inovatívnych vyučovacích metód a edukačnej hry získavajú učitelia silný nástroj na upútanie a udržanie pozornosti žiakov

Fenomén sveta Peniaze je učenie o financiách hravou a inovatívnou formou

S Fenoménmi Peniaze si žiaci veľmi ľahko a jednoducho osvoja kompetencie potrebné pre život v 21. storočí ako tímová spolupráca, kritické myslenie či čítanie s porozumením. To všetko hravou a inovatívnou formou, ktorá je dnes vo svete veľmi vyhľadávaná a žiadaná.

Medzi materiálmi sa nachádza aj množstvo aktivít zameraných na rozvoj matematických kompetencií. V kombinácii s videami od BBC a interaktívnymi cvičeniami ponúkajú Fenomény sveta atraktívny vstup do témy finančnej gramotnosti pre 2. stupeň ZŠ.

Fenomény sveta Peniaze prichádzajú do slovenských škôl vďaka Tatra banke, ktorá je dlhodobým partnerom inovatívneho vzdelávania.

„Tak, ako sa Tatra banka snaží prinášať inovácie a nové trendy do bankovníctva, aj Fenomény sveta sa snažia rovnaké princípy prinášať do vzdelávania. Vzdelávanie je nevyhnutnou súčasťou pokroku, preto aj nám záleží na tom, aby sme vedeli posúvať jeho hranice. A to aj vďaka Fenoménom sveta,“ vysvetľuje Peter Matúš, člen predstavenstva Tatra banky.

Fenomény sveta - ako fungujú peniaze

Príležitosť pre každú školu

Vďaka Tatra banke si bude môcť akákoľvek škola na Slovensku vyskúšať inovatívne vyučovanie finančnej gramotnosti v praxi. V druhej polovici školského roka 2019/2020 štartuje projekt, v rámci ktorého až 100 škôl získal bezplatný balík vzdelávacích materiálov Fenomény sveta Peniaze.

Viac informácií o projekte, ktorý do slovenských škôl prináša Tatra banka, nájdete na www.fenomenysveta.sk.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/ucet-platby/deti/fenomeny-sveta/